Targowa 20a, Poddębice

609-422-557

Oferta

Oferta

Czym się zajmujemy?

Zajmujemy się profesjonalnym przewozem osób w kraju. Dysponujemy autobusami i mikrobusami wysokiej klasy z doświadczonymi kierowcami, przygotowanymi do obsługi klientów biznesowych. świadczymy usługi dla:
biur podróży, hoteli, firm (przewozy pracowników, wyjazdy integracyjne, konferencje, szkolenia), ambasad (obsługa delegacji), klubów sportowych (przewozy na zgrupowania i zawody), kościołów (pielgrzymki, przewozy młodzieży katolickiej), szkół, osób prywatnych (śluby, chrzciny).

Firma Wicher Travel zapewnia:

 1. Innego kierowcę, gdy z przyczyn nieprzewidzianych przy zawarciu umowy, dotychczasowy kierowca nie będzie mógł wykonywać czynności,
 2. Inny pojazd, gdy z przyczyn, które nie wynikły z winy zleceniodawcy nie będzie możliwe kontynuowanie usługi przewozu dotychczasowym pojazdem,
 3. Ubezpieczenie NNW kierowcy i pasażerów pojazdów mechanicznych, gdzie suma ubezpieczenia na osobę wynosi 10.000,00 zł. Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków, powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć kierowcy / pasażerów pojazdu, zaistniałe w związku z ruchem ubezpieczonego pojazdu oraz podczas:
  • wsiadania lub wysiadania z pojazdu,
  • załadowywania lub rozładowywania,
  • postoju i naprawy na trasie,
  • garażowania pojazdu.
 4. Opłatę autostradową na terenie kraju.

Zleceniodawca zapewnia:

 1. Nocleg i wyżywienie dla kierowcy (wyjazdy powyżej doby),
 2. Ewentualną opłatę za parkowanie autobusu (w przypadku jeśli w miejscu dozwolonym do parkowania jest pobierana opłata).

Za dodatkową opłatą:

 1. Ubezpieczenia NNW uczestników wycieczek, kolonii, pielgrzymek lub imprez rekreacyjnych.

Jesteśmy przekonani, że korzystanie z naszego transportu będzie dla Państwa przyjemnością. Kwota za wynajem uzależniona jest od rodzaju wykonywanej usługi. Dla Państwa wygody przygotowaliśmy do wypełnienia formularz, po jego otrzymaniu skontaktujemy się z Państwem celem przedstawienia szczegółowej kalkulacji cenowej.